UHAT2020 Kongre Bildirileriden Seçilen Bildirilerin Dergilerde Yayınlanma Süreci

UHAT2020 Kongresinde sunulan bildirilerden Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi ve alanla ilgili çeşitli dergilerde yayınlanması için gerekli başvurular yapılmıştır. Bu dergilerle ilgili yayınlanma süreci hakkında bilgiler web sayfamızda yayınlanacaktır.