Havacılık alanında çalışma yapan akademisyen, araştırmacı ve savunma sanayi firmaları ile araştırma kurumlarını ortak zeminde buluşturarak alana katkı sağlamayı hedefleyen kongremiz, Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay MYO ve Ege Üniversitesi-Ege Havacılık MYO tarafından dönüşümlü olarak düzenlenmektedir.

Kongrenin ilki, Ege Üniversitesi Ege MYO dönem başkanlığında 20-22 Aralık 2012 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Konak/İzmir’de yapılmıştır.

Kongrenin ikincisi ise; 29-30 Kasım 2013 tarihlerinde Hv.Tek.Okl.K.lığının ev sahipliğinde Kongrenin üçüncüsü 23-24 Ekim 2015 tarihinde  İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin dördüncüsü UHAT 2017 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay MYO ev sahipliğinde yapılmıştır.

Kongrenin beşincisi UHAT 2020 10-11 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Havacılık MYO ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Kongrenin Genel Amaçları

          • Havacılık Alanı Uygulayıcıları ile araştırmacı ve akademisyenleri buluşturmak,
          • Havacılık alanı ve uygulamaları için bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
          • Havacılık alanında geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek ve bu alanlarda araştırma yapılmasını teşvik etmek,
          • Havacılık alanında ortak çalışmalar için işbirliği zemini tesis etmek,
          • Bilimsel alandaki gelişmeleri uygulayıcılara, uygulama alnındaki gelişmeleri akademisyen ve araştırmacılara tanıtmak,
          • Dünyadaki güncel gelişmeleri eğitim kurumlarına ve havacılık paydaşlarına tanıtmak,
          • Akademisyenlere ulusal ve küresel düzeyde yayın yapma yetkinliği kazandırmak,
          • Sektör temsilcilerini havacılık alanının gelişmesine ortak etmektir.