Kongre, havacılık alanına ilişkin; uçak bakım faaliyetleri, sivil ve askeri havacılık uygulamaları, havacılık işletme faaliyetleri, havaalanı işletmesi, hava trafik yönetimi, uçuş kolaylıkları, havacılık eğitimi, hava lojistiği, havaalanı inşaatı ve tesisi, havacılıkta yasal düzenlemeler, havacılıkta teknoloji kullanımı gibi özellikle havacılık alanının uygulamaya dönük konularını kapsamına almaktadır.

Ayrıca bu kapsamla birlikte, disiplinlerarası yaklaşımla hazırlanmış, alana ve havacılık sektörüne doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan araştırmaları da kapsamına almaktadır.